Jakich zwrotów powinniśmy użyć w dyskusji aby wyrazić naszą aprobatę lub sprzeciw? I czy zwrot ‚Tell me about it’ oznacza to co wydaje nam się na pierwszy rzut oka? Sprawdźcie w naszym dzisiejszym wpisie:)

Bez wątpienia umiejętność wyrażania własnych opinii jest niezbędna w codziennej komunikacji w języku angielskim jak również na egzaminach ustnych sprawdzających naszą biegłość językową, jak FCE, CAE, BEC czy matura.

Zacznijmy od popularnych zwrotów stosowanych przy wyrażaniu aprobaty:

I agree with you.- Zgadzam się z tobą
.

I think you are right. - Myślę, że masz rację.

You’re absolutely right. - Masz całkowitą rację

Of course. - Oczywiście

No doubt about it. - Bez wątpienia


That’s for sure.- Na pewno

You have a point there.- Masz rację w tej kwestii.


Tell me about it. - No, raczej. (język potoczny)

Exactly/Absolutely. - Dokładnie

W sytuacji kiedy częściowo zgadzamy się z naszym rozmówcą możemy zastosować poniższe wyrażenia:

Yes, I party agree with you, but……..- Częściowo się z tobą zgadzam, ale…


I agree to some/certain extent but.... - Zgadzam się z tobą do pewnego stopnia, ale...

Yes, that’s true, but…- Tak, to prawda, ale
...

Yes, you could be right, but…- Możesz mieć rację, ale
...

Yes, perhaps/possibly/maybe, but... - Możliwe, ale...

Jeśli natomiast chcemy wyrazić naszą dezaprobatę przydatne będą poniższe zwroty:

I don't think so.- Nie sądzę


(strong) No way.- Nie ma mowy


I'm afraid I disagree with you.- Obawiam się, że nie zgadzam się z tobą


(strong) I totally disagree. - Całkowicie się z tym nie zgadzam.

On the contrary - Wprost przeciwnie.

Not necessarily. - Niekoniecznie


I doubt if…- Wątpię czy…


That's not always the case.- Nie zawsze tak jest


No, I'm not so sure about that. - Nie jestem tego taka pewna

Istnieje także możliwość wyrażenia naszej opinii stosując zwroty gramatyczne: 'Ja także' 'Mi też' oraz 'Ja też nie', 'Mi też nie'. Pamiętajmy, że w tym przypadku musimy przestrzegać poniższych reguł gramatycznych:

  • w sytuacji kiedy ktoś wyraża opinię pozytywną na jakiś temat, a my chcemy wyrazić, że się z nim zgadzamy stosujemy konstrukcję: so + operator/czasownik modalny + zaimek

Example 1: -I like this new movie. - Podoba mi się ten nowy film.

                   - So do I - Mi też.

Example 2: - I liked this new movie. - Podobał mi się ten nowy film.

                   - So did I - Mi też.

Example 3: - I can help you with cooking. - Mogę ci pomóc w gotowaniu.

                   - So can I. - Ja też.

  • natomiast w sytuacji kiedy ktoś wyraża opinię negatywną, a my chcemy wyrazić, że się z nim zgadzamy stosujemy konstrukcję: nor/neither + operator/czasownik modalny + zaimek

Example 1: -I don’t like this new movie. - Nie podoba mi się ten nowy film.

                   - Nor/Neither do I - Mi też nie.

Example 2: - I didn’t like this new movie. - Nie podobał mi się ten nowy film.

                   - Nor/Neither did I - Mi też nie.

Example 3: - I can’t help you with cooking. - Nie mogę ci pomóc w gotowaniu.

                   - Nor/Neither can I. - Ja też nie.