Sezon wakacyjny obfituje w wyjazdy zagraniczne, które jak żadne inne pozwalają nam oderwać się od codzienności, zmienić klimat, poznawać zwyczaje i smakować kuchnie innych krajów, eksplorować nowe, nieznane miejsca i wreszcie szlifować język! Mając tę ostatnią kwestię na uwadze zapraszamy do śledzenia nowego cyklu na naszym blogu poświęconego przydatnym zwrotom stosowanym w komunikacji na lotnisku, w hotelu, restauracji oraz w trakcie rozmów telefonicznych, a wszystko po to aby zagraniczny wyjazd nie spędzał nam snu z powiek, a stał się doskonałą okazją do przetestowania własnych umiejętności językowych. A więc zaczynajmy!

Dziś na tapecie lotnisko.

1) Buying a ticket - Zakup biletu

 • I'd like to book a ticket to Los Angeles.- Chciałabym zarezerwować bilet do Los Angeles.
 • Would you like a one way or a round trip ticket?- Czy interesuje Pana bilet w jedną czy w dwie strony?
 • How much is a one way/round trip ticket?- Ile kosztuje bilet w jedną /w dwie strony?
 • Can I pay by credit card?- Czy mogę zapłacić kartą?
 • Can I get an aisle seat/ window seat please?- Czy dostanę miejsce z brzegu/ przy oknie?
 • Is it a direct connection or with a layover/stopover?- Czy to jest połączenie bezpośrednie, czy z międzylądowaniem?
 • Is this ticket refundable? Can I resign from this flight?- Czy bilet podlega zwrotowi? Czy mogę zrezygnować z tego lotu?
 • Where is the departures board?- Gdzie jest tablica odlotów?
 • Where is the arrivals board?- Gdzie jest tablica przylotów?
 • Please do not leave any bags unattended.- Proszę nie zostawiać bagażu bez opieki.

2) Checking In - Odprawa bagażowa

 • Excuse me, where is the check-in for the flight to LA?- Przepraszam gdzie odbywa się odprawa na lot do LA?
 • Do you have an e-ticket? -Czy ma Pan bilet elektroniczny?
 • Can I see your ticket and passport/ID, please?- Czy mogę zobaczyć Pański bilet oraz paszport/dokument tożsamości?
 • Do you have a hand luggage?- Czy ma Pan bagaż podręczny?
 • Do you need/require special assistance?- Czy potrzebuje Pan opieki?
 • Sorry, you have excess luggage/baggage. - Niestety ma Pan nadbagaż.
 • Excess luggage charge is $30. - Opłata za nadbagaż wynosi $30.
 • Do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage?- Czy ma Pan w bagażu podręcznym jakieś płyny lub ostre przedmioty?
 • Where can I get a trolley?- Gdzie dostanę wózek?

3) Security gate - Bramka bezpieczeństwa

 • Could you take off your belt/shoes, please?- Proszę zdjąć pasek/ buty.
 • Could you put any metal objects into the tray, please?- Proszę położyć przedmioty metalowe na tacy.
 • Please empty your pockets- Proszę opróżnić kieszenie.

4) In the departure lounge - W hali odlotów

 • What's the flight number?- Jaki jest numer lotu?
 • Which gate do we need to go?- Do której bramki powinniśmy się udać?
 • Go to the Gate B4, straight ahead then turn left/right.- Proszę iść do bramki B4, prosto, potem proszę skręcić w lewo/prawo.
 • Will my connection be on time?- Czy moje połączenie będzie punktualnie?
 • Your flight is delayed. - Pański lot jest opóźniony.
 • Your flight is cancelled - Pański lot jest odwołany.
 • Where can I buy duty-free goods?- Gdzie mogę kupić towary wolne od opłaty celnej?

5) On the airplane/plane - W samolocie

 • Please put your hand luggage to an overhead locker. - Proszę włożyć bagaż podręczny do luku bagażowego.
 • Please fasten your seatbelts.- Proszę zapiąć pasy.
 • Please turn off your mobile phones and electronic devices.- Proszę wyłączyć telefony komórkowe i urządzenia elektroniczne.
 • Would you like something to drink?- Czy życzy sobie Pani coś do picia?
 • Could I have sparkling/still water? - Czy dostanę wodę gazowaną/niegazowaną?
 • When are we due to land?- Kiedy wylądujemy?
 • Will we land on schedule?- Czy wylądujemy punktualnie?
 • We are landing in about 20 minutes.- Lądujemy za około 20 minut.

6) Customs - Odprawa celna

 • Do you have anything to declare?- Czy ma Pan coś do oclenia?
 • Are you here on holiday or on business?- Czy jest Pan tutaj na wakacjach czy w interesach?
 • How long are you going to stay in LA?- Jak długo planuje Pan zatrzymać się w LA?
 • Have a nice stay.- Miłego pobytu.

7) Getting your luggage - Odbiór bagażu

 • At which carrousel/ conveyor belt will our luggage be?- Na której taśmie będzie nasz bagaż?
 • My luggage has been lost, who should I report it to? - Zaginął mi bagaż, gdzie mam to zgłosić?

Additional vocabulary - dodatkowe słownictwo

 • shuttle bus- autobus wahadłowy
 • lost property luggage- biuro rzeczy znalezionych
 • life-jacket- kamizelka ratunkowa
 • boarding pass- karta pokładowa
 • emergency landing- lądowanie awaryjne
 • charter flight- lot czarterowy
 • domestic flight- lot krajowy
 • international flight- lot międzynarodowy
 • to confirm- potwierdzić
 • stewardess/flight attendant- stewardessa
 • entrance- wejście
 • exit- wyjście
 • runway- pas startowy
 • to take off- wystartować
 • to land- wylądować
 • crew- załoga
 • baggage reclaim- odbiór bagażu
 • jet lag- zmęczenie podróżą, związane za zmianą stref czasowych (time zones)

A skoro już wiemy jak poradzić sobie w typowych sytuacjach komunikacyjnych na lotnisku zobaczmy, co może nas tam zaskoczyć :)