Chyba nikt z nas nie jest w stanie opanować języka obcego bez popełniania mniejszych lub większych błędów. W nowym cyklu poświęconym popularnym wpadkom językowym pomożemy Wam rozwiać wątpliwości związane z poprawnym zastosowaniem słów, zwrotów oraz struktur gramatycznych. Dziś zajmiemy się słówkami, które są często ze sobą mylone, z racji podobnego brzmienia lub tłumaczenia.

Najprościej rzecz ujmując, 'I' pełni w zdaniu funkcję podmiotu (KTO?, CO?), a 'me' funkcję dopełnienia (KOGO?, CZEGO?). Popatrzmy zatem na poniższe zdania:

 • INCORRECT: Me and my sister like spagetti.
 • CORRECT: My sister and I like spagetti.

 

 • INCORRECT: Jerry gave I a small gift.
 • CORRECT: Jerry gave me a small gift.

Mimo przedstawionej powyżej reguły, formy: Me too, Me neither oraz It’s me są jak najbardziej poprawne.


Forma skrócona: 'it’s' oznacza 'it is', czyli 'to jest', natomiast 'its' jest zaimkiem oznaczającym 'tego,swoje' zatem pomimo jednakowego brzmienia ich zastosowanie jest zupełnie inne:

 • INCORRECT: Company should protect it’s employees.
 • CORRECT: Company should protect its employess.

 

 • INCORRECT: Its an attractive place to stay.
 • CORRECT: It’s an attractive place to stay.

Kolejna podobnie brzmiąca para. Słówko 'then' oznacza 'wtedy' lub 'potem', natomiast 'than' stosowane jest przy porównaniach i oznacza ‚niż’:

 • INCORRECT: Firstly I lived in Paris and than I moved to Cannes.
 • CORRECT: Firstly I lived in Paris and then I moved to Cannes.

 

 • INCORRECT: A plane is much faster then a ferry.
 • CORRECT: A plane is much faster than a ferry.

W tłumaczeniu oznaczają niewiele oraz mało. Wydaje się więc, że można ich używać zamiennie. Niestety, należy pamiętać, że obowiązuje przy nich zasada taka jak przy 'many' oraz 'much'. I tak, podobnie jak 'many', słowo 'few' odnosi się do rzeczowników policzalnych, podczas gdy 'little', podobnie jak 'much' stosowane jest przy rzeczownikach niepoliczalnych, zatem:

 • INCORRECT: I have few time, let’s start.
 • CORRECT: I have little time, let’s start.

 

 • INCORRECT: I have little really good friends.
 • CORRECT: I have few really good friends.

Problem z poprawnym użyciem tej pary, podobnie jak w przypadku poprzedniej, wiąże się z tłumaczeniem, ponieważ w języku polskim często w tłumaczeniu stosujemy określnik 'od'.Tymczasem różnica polega na tym, że po określniku 'for' pojawia się czas trwania czynności, a po 'since' konkretny punkt:

 • INCORRECT: I’ve known her for 2008.
 • CORRECT: I’ve known her for 9 years.

 

 • INCORRECT: I haven’t seen her since 2 months.
 • CORRECT: I haven’t seen her since November.

Ponownie zgubne może okazać się polskie tłumaczenie tych dwóch zaimków względnych, gdyż zarówno 'who' jak i 'which' oznacza 'który, która, które'. Różnica pomiędzy nimi jest jednak dość prosta do zapamiętania: 'Who' określa ludzi, natomiast 'which' odnosi się do rzeczy oraz zwierząt.

 • INCORRECT: This is Tom which is my heighbour.
 • CORRECT: This is Tom who is my neighbour.

 

 • INCORRECT: That book who I saw was quite cheap.
 • CORRECT: That book which I saw was quite cheap.

Tej parze poświęciliśmy osobny wpis na naszym blogu, a w skrócie pomimo tego, iż oba słowa oznaczają 'powiedzieć' musimy pamiętać o różnicy w konstrukcji:

- 'tell' używamy tylko z zaimkiem osobowym- czyli bezpośrednio po nim pojawia sie osoba (powiedzieć komuś o czymś), natomiast

- 'say' nie wymaga użycia zaimka, a jeżeli chcemy go użyć konieczne jest dodatnie słówka 'to' przed zaimkiem:

 • INCORRECT: He told that it was an amazing show.
 • CORRECT: He told me that it was an amazing show.

 

 • INCORRECT: She said her mother about their plans.
 • CORRECT: She said about her plans to her mother.

Najczęściej występują w wyrażeniach z 'or' lub 'nor':

- kiedy podajemy wybór jednej z możliwości jak w przypadku 'either': either… or… - albo… albo….

- kiedy odrzucamy zaproponowane opcje stosujemy 'neither': neither… nor… - ani….. ani….

W przypadku słowa 'neither' dodatkowo należy pamiętać, iż samo w sobie jest ono negacją, zatem nie wolno stosować dodatkowego przeczenia w zdaniu:

 • INCORRECT: We can either eat out nor cook at home.
 • CORRECT: We can either eat out or cook at home.

 

 • INCORRECT: He can’t neither sing nor dance.
 • CORRECT: He can neither sing nor dance.