Kiedy powinniśmy użyć słowa economic, a w jakich przypadkach poprawne będzie zastosowanie określenia economical? I czy classic oznacza to samo co classical? Odpowiedzi na te i podobne pytania znajdziecie w dzisiejszym wpisie:)

Słowo economic oznacza ‚gospodarczy’, związany z gospodarką lub ekonomią, np. economic situation, natomiast economical,  oznacza ‚tani w eksploatacji’ i odnosi się do rzeczy, które są ‚oszczędne’, jak np. economical car

 • INCORRECT: Current economical situation worries many people.
 • CORRECT: Current economic situation worries many people.

 

 • INCORRECT: I need to change my car and buy more economic one.
 • CORRECT: I need to change my car and buy more economical one.

Zarówno classic jak i classical tłumaczone jest jako 'klasyczny', jednak classical odnosi się do klasycznego w znaczeniu 'tradycyjny lub poważny', np mówiąc o muzyce, natomiast classic do słowa 'klasyczny', w znaczeniu 'typowy, popularny', np. błąd lub przykład.

 • INCORRECT: In my free time I often listen to classic music.
 • CORRECT: In my free time I often listen to classical music.

 

 • INCORRECT: It’s a classical example of unprofessional behaviour
 • CORRECT: It’s a classic example of unprofessional behaviour

Ta para przysparza sporo kłopotów ponieważ w języku polskim oba słowa tłumaczone są jako ‚pożyczyć’. W języku angielskim różnica polega na tym, że borrow łączy się z przyimkiem from i oznacza 'pożyczyć od kogoś', podczas gdy lend oznacza 'pożyczyć komuś'

 • INCORRECT: Could you borrow me this book?
 • CORRECT: Could you lend me this book?

 

 • INCORRECT: Could I lend this book from you?
 • CORRECT: Could I borrow this book from you?

Słowa sensitive używamy dla określenia kogoś lub czegoś co jest 'wrażliwe, delikatne', natomiast sensible oznacza 'rozsądny, rozważny'

 • INCORRECT: Don’t hurt her, she a very sensible girl.
 • CORRECT: Don’t hurt her, she is a very sensitive girl.

 

 • INCORRECT: It was a very sensitive decision.
 • CORRECT: It was a very sensible decision.

Słowo affect jest czasownikiem i oznacza 'wpływać na coś'- affect sth, podczas gdy effect jest rzeczownikiem i oznacza 'skutek, efekt'.

 • INCORRECT: Your opinion didn’t effect my choice.
 • CORRECT: Your opinion didn’t affect my choice.

 

 • INCORRECT: We discussed positive and negative affects of our decision.
 • CORRECT: We discussed positive and negative effects of our decision.

Beside odnosi się do położenia i oznacza 'obok', natomiast besides tłumaczymy jako 'oprócz, poza tym'

 • INCORRECT: Come and sit besides me.
 • CORRECT: Come and sit beside me.

 

 • INCORRECT: I’m not so sure about it, beside we have to wait for Tom with this decision.
 • CORRECT: I’m not so sure about it, besides we have to wait for Tom with this decision.

Accept jest czasownikiem i oznacza 'akceptować', natomiast except jest przyimkiem i tłumaczone jest jako 'z wyjątkiem' lub 'oprócz'.

 • INCORRECT: They didn’t except our offer.
 • CORRECT:They didn’t accept our offer.

 

 • INCORRECT: I like almost all green vegetables accept broccoli.
 • CORRECT:I like almost all green vegetables except broccoli.

Obydwa słowa odnoszą się do procesu leczenia, jednak pierwsze z nich jest czasownikiem niedokonanym i oznacza 'leczyć', a drugie jest czasownikiem dokonanym i oznacza 'wyleczyć'.

 • INCORRECT: He was being cured in this hospital for 2 months.
 • CORRECT: He was being treated in this hospital for 2 months.

 

 • INCORRECT: He was finally treated with antibiotics and now he is healthy.
 • CORRECT: He was finally cured with antibiotics.