No dobrze, odejdźmy na chwilę od idiomów oraz przysłów, które choć fascynujące:) wymagają od nas dużego zaangażowania pamięciowego, i skupmy się na nieco łatwiejszym aspekcie języka, czyli kolokacjach. Kolokacje to związki wyrazów, których sens - w odróżnieniu od idiomów- wynika ze znaczenia poszczególnych słów, jak np. ‚have a shower’ - brać prysznic, czy ‚take part in sth’- brać w czymś udział, zatem ich opanowanie sprawia dużo mniej kłopotów. Na początek zajmiemy się kolokacjami występującymi z czasownikami Take oraz Have.

Wyrażenia z 'Take':

 • to take a photo - zrobić zdjęcie 

He likes taking photos in his free time.

 • to take place - mieć miejsce

This meeting will take place in our office.

 • to take care of- troszczyć się o

He promised to take care of her.

 • to take part in - brać udział w

They took part in a meeting.

 • to take advantage of- czerpać korzyść, skorzystać

We took advantage of this chance.

 • to take one's time- nie śpieszyć się

Take your time! I'll wait.

 • to take time- zabierać czas

It takes time to prepare well to this exam.

 • to take a bus/taxi/train- wziąć autobus/taksówkę/pociąg

It was getting late so she took a taxi to the airport.

 • to take an exam- podejść do egzaminu

I’m going to take this exam next week.

 • to take a decision- podjąć decyzję

You’ve taken the right decision.

 

Wyrażenia z 'Have':

 • to have a bath- wziąć kąpiel

She is taking a bath, please call later.

 • to have a look- rzucić okiem

Let’s have a look at it.

 • to have a headache- mieć ból głowy

She had a headache after a tough day.

 • to have breakfast/dinner/lunch- zjeść śniadanie/obiad/lunch

Would you like to have breakfast?

 • to have a chat - pogadać

Can we have a chat?

 • to have a rest - odpocząć

Let’s have a rest!

 • to have a great time- świetnie się bawić

They had a great time that evening.

 • to have sth in common- mieć coś wspólnego

They have a lot in common.

 • to have fun- dobrze się bawić

Let’s have fun tonight!

 

Oprócz zastosowania w codziennej komunikacji kolokacje są swoistym niezbędnikiem w przygotowaniu do egzaminów FCE, CAE, BEC oraz TOEIC.

Poniżej przedstawiamy nieco obszerniejszą listę zwrotów z Take oraz Have pod kątem egzaminów.

TAKE:

 • to take sth for granted- wziąć za pewnik
 • to take its toll- zbierać żniwo
 • to take after- być podobnym do
 • to take sth easy- nie przejmować się
 • to take action- podjąć działanie
 • to take over- przejąć
 • to take offence- obrazić się
 • to take a risk- podjąć ryzyko
 • to take the opportunity- wykorzystać szansę
 • take care- trzymać się

HAVE:

 • to have butterflies in stomach- być podekscytowanym
 • to have practice in sth- mieć wprawę
 • to have trouble- mieć kłopoty
 • to have a picnic- zorganizować piknik
 • to have a nap- zdrzemnąć się
 • to have a walk- pójść na spacer
 • to have a word with sb- zamienić z kimś słowo

 

A na deser à propos zwrotu 'have fun'  Sia i Cheap Thrills. Enjoy :)