Jak powszechnie wiadomo, CV jest jednym z najczęściej redagowanych dokumentów – zmieniamy je wraz ze zmianą miejsca pracy, stanowiska, wraz nabyciem nowych certyfikatów lub podczas aplikacji do pracodawców z różych branż. Warto wiedzieć, że CV przedkładane angielskojęzycznemu pracodawcy powinno wyglądać nieco inaczej niż standardowy szablon, którym posługujemy się w Polsce. Jeśli więc zamierzasz aplikować na stanowisko w zagranicznej firmie lub chcesz, by Twoje CV wyglądało atrakcyjnie dla pracodawców na rynku międzynarodowym, zwróć uwagę na poniższe kwestie.

Jakie elementy układu graficznego powinny znaleźć się w Twoim CV i gdzie je umieścić?

Zacznijmy od układu i kolejności informacji. Swoje polskie CV rozpoczynasz zapewne od danych osobowych. Bardzo dobrze. Jeśli przyjrzysz się poniższym przykładom, dostrzeżesz, że dane te umieszczone są u góry, czasem wyśrodkowane oraz – co ważne – nie ma wśród nich stanu cywilnego, płci i miejsca urodzenia. Informacje te są nieistotne, a według niektórych pracodawców mogą być podstawą do zarzutu o dyskryminację. Najważniejsze są więc: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Częstą praktyką wśród Polaków jest dodawanie daty urodzenia, w CV w j. angielskim nie jest to zbyt częste. Podobnie jest ze zdjęciem, które może, ale nie musi się pojawić. Jeśli chcesz, by Twoje CV wyglądało profesjonalnie i było zarazem atrakcyjne wizualnie, zamiast umieszczania zdjęcia, zadbaj o przejrzystość informacji i ciekawy szablon (poniżej linki do stron, które pomogą Ci stworzyć CV w oparciu o istniejące szablony).

W powyższych przykładach uwagę przykuwa sekcja poświęcona autoprezentacji. Choć rzadkość w naszym obszarze językowym, jest to bardzo pożądana część CV w j. angielskim. Możesz nazwać ją „Personal statement”, „Professional summary”, „Personal profile” lub po prostu umieścić bez tytułu tuż pod danymi kontaktowymi bądź obok nich. To miejsce, w którym prezentujesz swoje cele i ambicje oraz wyszczególniasz mocne strony i zalety, które mogą zaimponować potencjonalnemu pracodawcy. To pierwszy moment, w którym poznaje Cię pracodawca, zadbaj więc o to, by przedstawić się najlepiej, jak potrafisz. Nie pisz o zainteresowaniach, lecz o tym, co czyni Cię wartościowym nabytkiem dla firmy i wyjątkowym współpracownikiem, a także o tym, jakie są Twoje cele zawodowe i poszukiwane środowisko pracy. Poniżej możesz wymienić w punktach swoje „Areas of expertise” lub nabyte w dotychczasowej pracy „Skills” czy „Core qualifications”.

Kolejnym elementem jest doświadczenie zawodowe – „Experience” lub „Career history”.

Nie tłumacz nazw własnych, ale przedstaw profil firmy w kilku słowach, jeżeli może on być nieznany na rynku zagranicznym, np. PGE S.A. (Poland’s largest energy sector company)

Pamiętaj, że każdy punkt Twojego CV powinien przekonywać zatrudniającego, że warto Cię zatrudnić. Zwróć uwagę, jak sformułowany jest opis obowiązków („Duties”) w poniższym przykładzie:

Z pewnością każde zadanie, o którym wspominasz, przyczyniło się do Twojego rozwoju zawodowego i do rozwoju dotychczasowego pracodawcy. W końcu dlatego własnie uznałeś/ uznałaś, że warto je tu umieścić. Postaraj się przedstawić swoje obowiązki tak, by jasno wynikało z nich, co potrafisz robić znakomicie lub czego się dzięki nim nauczyłeś/ nauczyłaś. Możesz to zrobić z wyszczególniem na „Key Achievements” i „Key skills gained”, jak poniżej:

Zamiast przedstawiania długiej listy obowiązków, które nie wyróżnią Cię w żaden sposób spośród licznych kandydatów, skoncentruj się na zadaniach, które były kluczowe i stawiają Cię w dobrym świetle.

 

Przejdźmy do edukacji, czyli np. „Education” lub „Academic qualifications”.

Nie zapomnij doprecyzować, jaki tytuł zdobyłeś/zdobyłaś dzięki studiom. Bachelor to powszechnie stosowany odpowiednik tytułu licencjackiego, a Master – magisterskiego, do obu należy jednak dodać „of Arts” lub „of Science”, zależnie od profilu Twojej edukacji.

Nie jest konieczne wymienienie liceum, bo choć to standardowy element w polskim CV, pracodawca zagraniczny bądź anglojęzyczny nie uzna za istotne, że ukończyliśmy np. Liceum nr 1 im. Bolesława Chrobrego... Z pewnością oszczędzi Ci to również kilku minut poszukiwań dobrego tłumaczenia.

Znakomitym dodatkiem będą w tej sekcji zdobyte certyfikaty, ukończone kursy oraz szkolenia, dobrze byłoby je jednak przefiltrować pod kątem istotności dla potencjalnego pracodawcy. W zależności od branży, możesz zdecydować się na dodanie do swojego CV również sekcji „Personal interests”, gdzie przedstawisz zatrudniającemu dziedziny, którymi interesujesz się poza pracą. Może to być mile widziane, jeśli firma promuje nieformalny styl komunikacji i „miękką” kulturę korporacyjną jak np. w marketingu i reklamie.

Wymieniając języki, którymi się posługujesz, nie zapomnij o języku polskim ☺ (mother tongue).

Z Twojego CV w j. angielskim zniknie prawdopodobnie klauzula o ochronie danych osobowych. Jeśli zamierzasz wysłać CV do firmy funkcjonującej na rynku polskim, możesz umieścić tłumaczenie aktualnie obowiązującej formuły, ale nie będzie to potrzebne, jeżeli przesyłasz CV z zamiarem pracy w innym kraju.

W CV angielskojęzycznym powszechną praktyką jest umieszczenie na końcu sekcji „References” z dopiskiem „available on request”. Jeśli tłumaczenie istniejącego już CV wydaje Ci się zbyt żmudne, oto kilka miejsc, które pomogą stworzyć Twoje „brand new” CV w oparciu o szablon (w większości przypadków wymagana jest założenie bezpłatnego konta):