Dziś o tym jak skutecznie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim - jakich pytań możemy się spodziewać i jakich wyrażeń powinniśmy używać mówiąc o swoim doświadczeniu (experience), osiągnięciach (achievements = attainments), mocnych i słabych stronach (strengths & weaknesses)  oraz planach na przyszłość (plans for the future). Będzie także szansa sprawdzić się ze znajomości nowych wyrażeń na naszym otwartym zestawie 'Job interview' na Quizlet i obejrzeć materiał video ze wskazówkami (tips) eksperta. Mamy nadzieję, że dzisiejsza dawka informacji okaże się pomocna w zdobyciu wymarzonej pracy:) Trzymamy kciuki za Wasz sukces!

 

Przygotowaliśmy dla Was 7 najpopularniejszych pytań pojawiających się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wraz z przykładowymi odpowiedziami - poprawnymi i tymi, których lepiej unikać :), z uwzględnieniem kluczowych wyrażeń i przydatnego słownictwa.

1. Could you tell me about yourself?

Good answer: 'I have been working in the field of Marketing for over 5 years. I graduated from Cambridge University with a diploma in marketing communications. I obtained my degree in 2008 and, as you can see in my CV, since then I've been cooperating with two advertising agencies. I perform very well under pressure of time and I'm eager to develop new skills.'

Bad answer: 'I'm .... years old, I was born in ..., I'm married/single, I like...... in my free time.'

 • to graduate from - ukończyć
 • to obtain a degree - zdobyć tytuł
 • to perform well under time pressure - umieć pracować pod presją czasu
 • eager - chętny
 • track record - doświadczenie
 • excellent credentials - znakomite referencje i zaświadczenia
 • internship - staż

2. What are your strengths & weaknesses?

Good answer: 'I'm particularly proud of my skill to build long-term relationship with customers and team members and my ability to resolve difficult situations. With five years of experience in customer service, I have acquired knowledge on how to effectively understand and resolve customer issues. When I'm working on a project, I don't want just to meet deadlines. What matters to me is completing the project well ahead of schedule. Speaking about my weaknesses, I used to focus on one project to its completion before starting on another, but I've learned to work on many projects at the same time, and I think it allows me to be more creative and effective in each one.'

Bad answer: 'I'm a problem solver' / 'My biggest weakness is that I'm a workoholic/perfectionist.'

 • skills - umiejętności
 • to acquire knowledge - zdobyć wiedzę
 • to meet deadlines - zdążyć z terminami
 • to be in charge of - być odpowiedzialnym za
 • to contribute to - mieć wkład w
 • to meet requirements - spłeniać oczekiwania
 • to take responsibility - przejąć odpowiedzialność
 • to set objectives - wyznaczać cele

3. Why do you want to change jobs?

Good answer: ' I feel that I have achieved everything on my current position and I'm ready to move on to a new challenge / This position seems like an excellent match for my skills and experience and I am not able to fully use them in my present job. / I recently received my degree and I want to take advantage of my educational background in my next position.'

Bad answer: 'This is my dream job' / 'I had a personality clash my ex-boss/workmate'

 • to take advantage of - korzystać z
 • educational background - wykształcenie
 • to establish relations - stworzyć relacje
 • self-development - własny rozwój
 • challenge - wyzwanie
 • workmate - współpracownik

4. Why do you want to work for our company? What attracts you to us?

Good answer: 'This job is a good fit for what I've been doing and enjoying throughout my career. It provides a mix of short-term projects and long-term goals. My organizational skills allow me to successfully multitask and complete both kinds of projects. Additionally, I perceive working for your company as a great opportunity to gain new skills and deal with new scope of duties that could broaden my mind.'

Bad answer: 'I found a lot of interesting information about your company on your website' / 'This seems a nice place to work'

 • opportunity - szansa
 • to broaden mind - poszerzać horyzonty
 • to deal with - zajmować się
 • scope of duties - zakres obowiązków
 • to handle - radzić sobie
 • to meet requirements - spełniać wymagania
 • to move on - pójść dalej

5. Do you prefer working alone or in groups?

Good answer: 'I am a self-reliant person so individual work is not a problem for me, however I feel motivation when I work with a group. I know that being cooperative, open-minded, and focused are important aspects of becoming a sucessful team member '

Bad answer: 'I'm an individualist and try to avoid team work. I know that on my own I can do all the tasks much better'

 • knowlegdeable about - kompetentny w
 • asset- zaleta
 • to employ a strategy - przyjąć strategię
 • guidance - wskazówki
 • to perform tasks effectively- wykonywać zadania efektywnie
 • traits - cechy
 • self-reliant - samodzielny
 • consistent- konwekwentny
 • team-oriented - nastawiony na pracę w zespole
 • flexible - elastyczny-
 • conscientious - sumienny
 • obedient - posłuszny
 • hard-working - pracowity

6. Is there an achievement which you are particularly proud of? What is it? Why is it significant?

Good answer: 'One of my biggest achievements was leading a team responsible for preparing a big project with a close deadline. This project was very meaningful for our company and meeting the deadline was a real challenge. Despite many hurdles we managed to succeed.'

Bad answer: 'I think I haven't achieved anything spectacular yet'

 • action-oriented - nastawiony na działanie
 • to manage - zdołać, udać się
 • meaningful - znaczący
 • hurdles - przeszkody
 • to succeed - odnieść sukces

7. Where do you expect to be in 5 years' time?

Good answer: 'I am open to new challenges and see myself in a well-established organization, like this one. I plan to enhance my skills and continue my involvement in this business sector. Job stability is very important to me. My long-term goals involve growing with a company where I can continue to develop my skills.'

Bad answer: 'I hope to work in a company providing high salary' / 'Working here and climbing up career ladder...'

 • to enhance - podnieść, zwiększyć, rozwinąć
 • involvement - zaangażowanie
 • long-term - długoterminowe
 • to intend - zamierzać

A teraz sprawdź swoją znajomość przydatnych zwrotów i przetestuj się na naszym zestawie na platformie Quizlet, do wyboru jest 5 rodzajów ćwiczeń:

Job interview Practice - Quizlet

A jeżeli chcesz przekonać się jak radzisz sobie na spotkaniu face-to-face, zapraszamy Cię do skorzystania z naszego Pakietu Job interview (sprawdzenie CV + zajęcia 60 minutowe), w ramach którego nasz lektor oceni Twoje przygotowanie i podpowie na co jeszcze warto zwrócić uwagę aby przekonać do siebie potencjalnego pracodawcę!

Na koniec zachęcamy do obejrzenia wywiadu z ekspertem w dziedzinie rozmów kwalifikacyjnych, z którego dowiecie się m.in.

 • jak zrobić dobre pierwsze wrażenie (impression)
 • jak odpowiedzieć na pytanie dotyczące posiadania zbyt wysokich (to be overqualified) lub zbyt niskich kwalifikacji (to be underqualified)
 • jak rozmawiać na temat oczekiwań (expectations) dotyczących zarobków (remuneration)

Enjoy:)