W dzisiejszej odsłonie popularnych przysłów i idiomów dowiemy się m.in. czy 'a drop in the bucket' jest rzeczywiście 'kroplą w wiadrze' oraz jak śpieszą się pewne zwiarzątka z najnowszego filmu Disneya :)

English

  • A drop in the bucket - Kropla w morzu
  • a fair crack of the whip - równe szanse

Español

  • Despacito se va lejos - Śpiesz się powoli
  • firme como una roca - twardy jak skała

 

Italiano

  • Volere è potere- Chcieć to móc
  • avere fame - być głodnym

Français

  • C'est la fin qui couronne l'œuvre.- Koniec wieńczy dzieło.
  • faire l'affaires - przydać się do czegoś