Kiedy stosować czas Present Continuous, a kiedy Present Simple? Do czego służą czasy Present Perfect? Jak poprawnie tworzyć zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach teraźniejszych? Na te i inne nurtujące Was pytania dotyczące Present Tenses znajdziecie odpowiedzi w naszym dzisiejszym wpisie. Przekonajcie się sami, że gramatyka może być naprawdę łatwa!

Zacznijmy od czasu Present Simple, który jest jednym z najczęściej używanych czasów teraźniejszych. A dlaczego tak jest i w jakich sytuacjach go stosujemy?

- gdy mówimy o faktach i prawdach powszechnie znanych:

 • Water boils in 100 degrees Celsius- Woda wrze w 100 stopniach Celsjusza.
 • Earth goes around the Sun. - Ziemia krąży wokół Słońca.

- gdy odnosimy się do czynności rutynowych, powtarzających się:

 • I always go to work by car. - Zawsze jeżdżę do pracy samochodem.
 • Mary never talks to strangers. - Mary nigdy nie rozmawia z nieznajomymi.

Typowe określiniki czasu stosowane z czasem Present Simple:

 • always - zawsze
 • usually - zazwyczaj
 • often - często
 • sometimes - czasami
 • seldom/rarely - rzadko
 • hardly ever - prawie nigdy
 • never - nigdy
 • every (day) (week) (month) (year) - w każdym (dniu) (tygodniu) (miesiącu) (roku)
 • once/twice/three times (a day) (a week) (a month) (a year) - raz/ dwa razy/ trzy razy (dziennie) (w tygodniu) (w miesiącu) (w roku)

- gdy opisujemy czynności stałe, niezmienne tzw. ‚permanent situations’:

 • I live in Warsaw. - Mieszkam w Warszawie.
 • Jack starts work at 8 am. - Jack zaczyna pracę o 8 rano.

- gdy streszczamy film/ mecz/ książkę:

 • She enters the room silently. - Wchodzi cicho do pokoju.
 • She opens the door, looks out into the garden and sees an unexpected guest… - Owiera drzwi, zagląda do ogrodu i widzi nieoczekiwanego gościa…

-gdy mówimy o czynnościach wcześniej zaplanowanych / rozkładach jazdy:

 • I have a meeting tomorrow at 7 pm. - Mam jutro spotkanie o 19.00.
 • He arrives at 5 pm. - On przyjeżdża o 17.00.
 • Train to Cracow departs at 3.45 pm. - Pociąg do Krakowa odjeżdża o 15.45.

 

Przejdźmy do czasu Present Continuous. Czas teraźniejszy ciągły wykorzystujemy, tworząc zdania związane z teraźniejszością, a także bliską przyszłością.

- gdy mówimy o czynnościach dziejących się w chwili wypowiadania zdania:

 • I’m watching a film now - Oglądam teraz telewizję.
 • She is talking to a friend at the moment. - Ona w tej chwili rozmawia z przyjaciółką.

Typowe określiniki czasu stosowane z czasem Present Continuous:

 • at present - obecnie
 • at the moment - w tej chwili
 • at this moment - w tym momencie
 • now - teraz

- gdy opisujemy czynności tymczasowe tzw. ‚temporary situations’

 • I’m looking for a job. - Obecnie szukam pracy.
 • She’s going to work by bus this week. - W tym tygodniu jeździ do pracy autobusem. (Normalnie jeździ do pracy samochodem, natomiast w tym tygodniu wyjątkowo autobusem)

- gdy wyrażamy plany na bliską przyszłość:

 • We’re meeting with Ann tonight - Spotykamy sie dzisiaj z Ann.
 • She’s leaving to Brussels tomorrow - Jutro wyjeżdża do Brukseli.

- gdy odnosimy się do sytuacji zmieniającej się:

 • It’s getting dark - Ściemnia się.
 • Her English is getting better - Jej angielski się poprawia.

- gdy wyrażamy irytację lub znicierpliwienie czyimś zachowaniem (szczególne zastosowanie ‚always’ i ‚constantly’- ciągle)

 • She is always telling the same jokes!- Zawsze opowiada te same dowcipy!
 • You’re always yelling at me!- Zawsze na mnie krzyczysz!

Warto zapamiętać:

Istnieje grupa czasowników, których nie należy stosować w czasie Present Continuous, mimo iż z logicznego punktu widzenia ten czas powinien zostać użyty. Pamiętajmy zatem, że należy je stosować z czasem Present Simple. Dzielimy je na następujące grupy:

 • czynności związane ze zmysłami: hear (słyszeć), see (widzieć, rozumieć), smell (czuć zapach, pachnieć), taste (smakować)
 • emocje, uczucia: admire (podziwiać), dislike (nie lubić), fear (bać się), feel (czuć), hate (nienawidzić), like (lubić), love (kochać), prefer (woleć)
 • czynności, procesy i stany umysłowe: believe (wierzyć), agree (zgadzać się), depend (zależeć), expect (oczekiwać), forget (zapominać), hope (mieć nadzieję), imagine (wyobrażać sobie), know (wiedzieć, znać), mean (mieć na myśli), notice (zauważać), realise (zdawać sobie sprawę), recognise (rozpoznawać), regret (żałować), remember (pamiętać), seem (wydawać się), suppose (przypuszczać), think (sądzić, uważać), understand (rozumieć)
 • czynności związane z posiadaniem: belong (należeć), cost (kosztować), have / own / possess (posiadać), need (potrzebować), want (chcieć), wish (życzyć)

 

Teraz przyjrzyjmy się czasom Present Perfect, czyli Present Perfect Simple oraz Present Perfect Continuous.

Ponieważ nie mają one polskiego odpowiednika sprawiają największą trudność w opanowaniu i poprawnym stosowaniu. My postaramy się wyjaśnić je Wam w taki sposób aby rozwiać wszelkie wątliwości.

Zasada, o której trzeba pamiętać brzmi: Czasy Present Perfect, wbrew swojej nazwie, nie są związane tylko z teraźniejszością i ZAWSZE łączą chwilę obecną z przeszłością.

Czas Present Perfect Simple tłumaczony jest na język polski jak czas przeszły czasowników DOKONANYCH. Dlatego też przekładając go na język rodzimy, używamy czasowników dokonanych (np.: I have read - przeczytałem, I have cooked - ugotowałem, I have prepared - przygotowałem) w przeciwieństwie do czasu Present Perfect Continuous tłumaczonego jak czas przeszły czasowników NIEDOKONANYCH. (np.: I have been reading - czytałem, I have been cooking - gotowałem, I have been preparing - przygotowywałem)

Przyjrzyjmy się zatem ich zastosowaniu:

- gdy mówimy o wydarzeniach mających miejsce w przeszłości i posiadających związek z teraźniejszością:

 • I have eaten a cake so I am not hungry. - Zjadłem ciastko, więc nie jestem głodny.
 • Jack has bought a house - Jack kupił samochód i (w domyśle) ma go nadal.
 • I’ve been running for two hours so I’m tired. - Biegałem cały ranek więc jestem zmęczony.
 • Jack has been swimming for 2 hours, so he wants to have a rest. - Jack pływał 2 godziny więc chce odpocząć.

- gdy opisujemy czynności, które dopiero co się wydarzyły:

 • The train has just left. - Pociąg właśnie odjechał.
 • Sue has already left. - Sue już wyszła.

Typowe określiniki czasu stosowane z czasem Present Perfect:

 • already - już
 • just- właśnie
 • yet - (‚jeszcze’ w zdaniach przeczących) I have’t finished yet. lub (‚już’ w zdaniach pytających) Have you called her yet?
 • so far - jak dotąd
 • never - nigdy
 • ever - kiedykolwiek
 • since - od (stosujemy, kiedy mówimy, od jakiego momentu czynność się odbywa) I have known him since 2008. - Znam go od roku 2008.
 • for - od/przez (stosujemy, kiedy mówimy, jak długo czynność się odbywa) I have known him for 7 years. - Znam go od 7 lat.
 • recently/ lately- ostatnio

- gdy opowiadamy o czynnościach powtarzających się w jakimś okresie czasu, jeśli jeszcze się on nie zakończył:

 • I have written three e-mails this morning. - Napisałem trzy maile dzisiejszego ranka. („dzisiejszy ranek" jeszcze się nie zakończył i jest nadal teraźniejszością).
 • I’ve visited England twice this year. - Odwiedziłem Anglię dwa razy w tym roku. (‚ten rok’ jeszcze trwa)

Szczegóły związane ze strukturą poszczególnych czasów przygotowaliśmy dla Was w formie infografiki:)