Dziś o tym jak nie zginąć w gąszczu przyimków, czyli kiedy stosować 'at', a kiedy 'in' lub 'on' mówiąc o miejscu i czasie. Sprawdźcie:)

W małym skrócie o przyimkach związanych z miejscem👇

➡️IN - before COUNTRY, CITY, NEIGHBORHOOD

➡️ON - before SURFACES

➡️AT - before ADDRESS, SPECIFIC LOCATION

Przyimka 'IN' używamy gdy:

 • mówimy o osobie/rzeczy, które znajdują się w zamkniętej przestrzeni: in the shop, in the picture
 • mówimy o nazwach kontynentów/państw/miast/regionów/stron świata, rodzajach przestrzeni oraz budynkach: in Europe, in New York, in the south of England, in the school, in an office, in the library

Przyimek 'ON' stosowany jest gdy:

 • określamy położenie danego obiektu na jakiejś powierzchni: on the desk, on the book, on the bed
 • mówimy o środkach transportu, które mają swego rodzaju 'platformę': on a bus, on a tram, on a plane
 • mówimy o położeniu na większych powierzchniach, trudnych do ograniczenia: on the Moon on the beach

Przyimek 'AT' stosowany jest z:

 • nazwami miejsc w przestrzeni otwartej: at the bus stop, at the corner
 • nazwami sklepów lub punktów usługowych: at the chemist's, at the hairdresser's
 • nazwami osób, u których przebywamy : at Ann’s house, at my brother’s
 • nazwami budynków, w których odbywają się wydarzenia kulturalne: at the museum, at the cinema

Poniżej, krótkie zestawienie przyimków związanych z czasem👇

➡️IN - before MONTHS, SEASONS, DECADES, CENTURIES

➡️ON- before DAYS OF THE WEEK, DATES

➡️AT - before TIME OF THE DAY, HOUR

Przyimek 'IN' stosowany jest gdy:

 • mówimy o miesiącach / porach roku / dekadach / stuleciach: in June, in winter, in the 80's, in the 19th century
 • określamy porę dnia: in the morning, in the afternoon, in the evening
 • wskazujemy na moment, w którym coś się wydarzy w przyszłości: in 10 minutes, in three days, in a week

Przyimek 'ON' używany jest przed:

 • dniem tygodnia: on Monday, on Tuesday
 • datą: on 20th September, on 5th May
 • specjalnymi uroczystościami/świętami: on Christmas Day, on Easter Sunday, on my birthday

Przyimka 'AT' używamy kiedy określamy:

 • godzinę: at four o'clock, at 7.30 am
 • porę dnia: at noon, at night
 • święta: at Christmas, at Easter