Health issues, czyli choroby i dolegliwości w pigułce:)

Health issues, czyli choroby i dolegliwości w pigułce:)

Temat zdrowia jak i problemów z nim związanych dotyczy każdego z nas. Dlatego warto zapoznać się z popularnymi wyrażeniami w zakresie nazw chorób (diseases / illnesses), objawów (symptoms), rodzajów bólu (types of pain) czy urazów (injuries). Zaczynamy👇