Jak stosować SAY oraz TELL

Jak stosować SAY oraz TELL

W codziennej komunikacji bardzo często relacjonujemy sytuacje, w których uczestniczyliśmy przytaczając wypowiedzi nasze lub naszych rozmówców: 'powiedziała mi...', 'mówił że...' powiedzieli jej, że...' itd. Często jednak zdarza się nam stosować czasowniki TELL oraz SAY nie do końca poprawnie. A ponieważ zasady dotyczące właściwego używania wspomnianych czasowników są dość proste, warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z nimi.