Have & Take oraz zwroty niezbędne w komunikacji

Have & Take oraz zwroty niezbędne w komunikacji

No dobrze, odejdźmy na chwilę od idiomów oraz przysłów, które choć fascynujące:) wymagają od nas dużego zaangażowania pamięciowego, i skupmy się na nieco łatwiejszym aspekcie języka, czyli kolokacjach. Kolokacje to związki wyrazów, których sens - w odróżnieniu od idiomów- wynika ze znaczenia poszczególnych słów, jak np. ‚have a shower’ - brać prysznic, czy ‚take part in sth’- brać w czymś udział, zatem ich opanowanie sprawia dużo mniej kłopotów. Na początek zajmiemy się kolokacjami występującymi z czasownikami Take oraz Have.