Jeżeli chcemy biegle posługiwać się językiem obcym powinniśmy zaznajomić się z Idiomami- wyrażeniami językowymi, których znaczenie jest różne od dosłownego tłumaczenia wyrazów, z których się składają. Zachęcamy do zabawy Idiomami, które potrafią wprawić w doskonały humor dzięki dziwnym i dowcipnym skojarzeniom :) Ponieważ otacza nas mroźna aura, zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi idiomami powiązanymi z zimą.

1. to break the ice – to try to become friends with someone (przełamać lody) ex: Susie is good at breaking the ice, she knows how to start a conversation.

2. to be snowed under – to be overworked, very busy (być zasypanym pracą) ex: I’m afraid I won’t be able to come. This week I’m snowed under with work.

3. to do a snow job- to try to deceive somebody ( mydlić oczy) ex. In order to get money from his parents he had to do a snow job.

4. to cut no ice with someone- to have no influence on someone, fail to persuade him ( nie mieć na kogoś wpływu) ex. She tried to encourage John to take part in the contest but she cut no ice with him.

5. ice queen - cold and prideful woman (bryła lodu) ex. Nobody wants to invite her. She behaves like an ice queen.

6. to be on thin ice – to be in a risky situation (stąpać po niepewnym gruncie) ex: If I were you I wouldn’t do it, it’s like being on thin ice.

7. dead of winter – the coldest part of winter (środek zimy) ex: It’s so cold in here that it feels like dead of winter.

8. put something on ice – to stop doing something or postpone it (zawiesić lub odłożyć na później) ex:I’m afraid we’ll need to put our decision on ice till they come back.