• kursy językowe Warszawa

  Kursy językowe – Champions’ Academy Warszawa

Kursy na dobry początek już za 269 zł!

Oferta  szkoły Champions' Academy to coś więcej niż tradycyjne kursy językowe. Zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach bazujących na autorskim programie metodycznym, dostosowanych do specyfiki kursów dla osób dorosłych i będących odpowiedzią na potrzeby i sugestie naszych Klientów.

Mając na uwadze optymalne wykorzystanie czynników takich jak motywacja do nauki, długość kursu, liczebność grup oraz treść i przebieg zajęć, opracowaliśmy ofertę zarówno dla tych, którzy pragną kontynuować naukę języka, jak i dla osób dopiero rozpoczynających przygodę z nauką języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego lub włoskiego.

W naszej stałej ofercie znajdują się kursy:

 • konwersacyjne  
 • egzaminacyjne -TOEIC, TOEFL, FCE, CAE, ILEC oraz BEC (angielski)
 • weekendowe
 • ogólne od podstaw
 • gramatyczne
 • biznesowe
 • specjalistyczne- Legal English, HR, Banking & Finance
 • dwumiesięczne (włoski, hiszpański, francuski, niemiecki)
 • kursy na dobry początek (angielski)
Kursy konwersacyjne

Kursy konwersacyjne

Kursy konwersacyjne prowadzone są w oparciu o autorskie materiały przygotowanie przez naszych metodyków. Na bazie wieloletniego doświadczenia w pracy z osobami dorosłymi, których potrzeby i motywacja wymagają szczególnego formatu kursów stworzyliśmy autorski program stymulujący szybki i rzeczywisty rozwój językowy. Nasze innowacyjne materiały uczą jak wykorzystywać narzędzie jakim jest język w sytuacjach dnia codziennego; nie uczymy na pamięć sekwencji, których nie sposób zastosować w realnej komunikacji – uczymy jak myśleć w danym języku i jak mówić, by brzmieć naturalnie. Eliminując interferencje językowe oraz wykorzystując znakomite warunki do swobodnego użycia języka (przez każdego z słuchaczy, wielokrotnie podczas zajęć), nasi lektorzy, przyjaźni i zawsze otwarci na potrzeby uczniów, pobudzają wszechstronny rozwój językowy i pomagają skutecznie przełamać barierę językową.

Wśród naszych dotychczasowych Klientów uznanie znalazły także urozmaicone i ciekawe treści: m.in. podróże, finanse, internet, trendy, emigracja, styl życia, zdrowie, kuchnia, rozwój zawodowy, kariera, itp., w połączeniu z treningiem konkretnych sprawności np. sugestie, prośby, wyrażanie opinii, sprzeciwu itp.

Kursy egzaminacyjne

Kursy egzaminacyjne: TOEIC,TOEFL, FCE, CAE, ILEC, BEC

W czasie trwania kursu słuchacze są zapoznawani z technikami zdawania egzaminu oraz przykładowymi testami. Kurs prowadzony jest w oparciu o ćwiczenia, zadania oraz testy przygotowujące do danego egzaminu.

przyspieszony kurs wakacyjny

Kurs wakacyjny przyspieszony

Kurs skierowany jest do tych z Państwa, którzy chcą wykorzystać okres wakacji na intensywną naukę języka. Kurs trwa dwa miesiące i obejmuje 32 zajęcia 45 minutowe. W czasie kursu koncentrujemy się na równomiernym rozwoju wszystkich sprawności językowych: słuchania, pisania, czytania, gramatyki oraz mówienia z naciskiem na rozwój słownictwa pozwalający na swobodą wypowiedź w realnej komunikacji.

Kurs gramatyczny

Kurs gramatyczny

To cykl zajęć skierowanych do tych z Państwa, którzy są zainteresowani odświeżeniem oraz ugruntowaniem znajomości struktur gramatycznych stosowanych w codziennej komunikacji, jak również poszerzeniem zasobu słownictwa umożliwiającego sprawne porozumiewanie się w języku obcym. 

kurs biznesowy

Kurs biznesowy

To cykl zajęć przygotowujących do swobodnego porozumiewania się w języku angielskim w sytuacjach biznesowych. Nacisk położony jest na praktyczną znajomość języka odpowiadającą realnym sytuacjom biznesowym takim jak: negocjacje, prezentacje, komunikacja biznesowa - za pośrednictwem telefonu, maila, listu czy faksu. Ponadto kursy poszerzają słownictwo z zakresu kultury, marketingu, finansów, prawa oraz etykiety biznesu.

kurs weekendowy

Kurs weekendowy

Jest to kurs o charakterze konwersacyjno-biznesowym lub gramatycznym, którego celem jest: doskonalenie umiejętności mówienia oraz słuchania w oparciu o materiały autorskie stymulujące do kreatywnego oraz spontanicznego używania języka; poszerzenie słownictwa poprzez analizę różnorodnych tematów z życia codziennego oraz biznesowego; wypracowanie płynności językowej poprzez udział w debatach, dyskusjach oraz negocjacjach; opanowanie zwrotów stosowanych w korespondencji: e-mails, letters, reports etc. Kurs odbywa się w soboty w godzinach przedpołudniowych.

kurs dwumiesięczny

Kurs dwumiesięczny

Kursy z języków: włoskiego, francuskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego. Cykl obejmuje 8 zajęć 75 min., których celem jest opanowanie zwrotów niezbędnych w komunikacji w sytuacjach życia codziennego: w restauracji, sklepie, hotelu czy w rozmowie telefonicznej.

kurs dla początkujących

Kurs na dobry początek!

Są to kursy dwumiesięczne z języka angielskiego - konwersacyjne lub biznesowe na poziomach A2-C1 skierowane do osób, które rozpoczynają swoją przygodę z nauką w naszej szkole i chciałyby sprawdzić czy metody stosowane na naszych zajęciach odpowiadają ich oczekiwaniom.

kurs indywidualny

Kurs indywidualny

Na życzenie klienta organizujemy cykl zajęć dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb: zakresu materiału oraz czasu niezbędnego do jego opanowania. Kurs obejmuje wszystkie poziomy zaawansowania.

szkoła językowa

Wszystkie powyższe kursy wzbogacone będą materiałami audiowizualnymi oraz prasowymi stymulującymi do dyskusji oraz wyrażania własnych opinii.

Stawiamy na komunikację!!!

Stawiamy na komunikację!!!

Obok kursów otwartych, oferujemy również profesjonalne szkolenia językowe dla pracowników firm prywatnych i instytucji państwowych, odpowiadające Państwa indywidualnym wymaganiom, potrzebom oraz dostępności.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!