Na życzenie klienta organizujemy cykl zajęć dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb: zakresu materiału oraz czasu niezbędnego do jego opanowania. Kurs obejmuje wszystkie poziomy zaawansowania.