To cykl zajęć skierowany do osób, które chcą ugruntować lub odświeżyć znajomość struktur gramatycznych. Na zajęciach kursanci otrzymują przejrzyste wyjaśnienia i przykłady, a następnie wykonują ćwiczenia praktyczne, dzięki którym omawiane zagadnienia stają się zrozumiałe i łatwe w użyciu. Lektorzy mają do dyspozycji nowoczesne, klarowne infografiki, fragmenty filmów i pełen wachlarz ćwiczeń, który dopasowują do tempa nauki kursantów. Wątpliwości wyjaśniane są na bieżąco i z użyciem przykładów. Zagadnienia poruszane na kursach gramatycznych obejmują wszystkie segmenty gramatyki, ale o stopniu trudności decyduje zawsze poziom kursantów. Przed zapisem prosimy o uzupełnienie testu poziomującego, który znajdziesz w zakładce TEST. Poza intensywną pracą na zajęciach możesz także spodziewać się prac domowych, zarówno w postaci ćwiczeń online jak i tradycyjnych ćwiczeń pisemnych. Podczas lekcji z pewnością natrafisz na wiele rodzajów ćwiczeń, m.in.:

 

  • transformacje - przekształcanie zdań z zachowaniem ich znaczenia (to typ ćwiczenia popularny na egzaminach językowych),
  • ćwiczenia na użycie poprawnych form, np. w przypadku czasów  i czasowników, 
  • drills - ćwiczenia w formie mówionej polegające na powtórzeniu struktury z zachowaniem "szkieletu" zdania i zmianą pozostałych elementów. Dzięki formie mówionej ćwiczenia te bardzo skutecznie pomagają szlifować automatyczne użycie poprawnej gramatyki, a w konsekwencji wyeliminować wahania zaburzające płynność wypowiedzi (np. "I have written an email czy I have wrote an email"?),
  • gotowe zdania do uzupełnienia, w których należy wstawić odpowiednią formę gramatyczną zgodnie z kontekstem,
  • zdania do tłumaczenia, w których pojawia się omawiana struktura lub konieczność wykorzystania struktury istniejącej tylko w języku docelowym, tak by uniknąć kalki językowej,
  • role-plays - scenki w parach, w których zgodnie z instrukcją należy wykorzystać określone formy gramatyczne. To ćwiczenie, dzięki któremu kursanci mają możliwość realnego treningu komunikacyjnego; w rzeczywistej komunikacji często trzeba dopasować się do tempa narzuconego przez rozmówcę i spontanicznie reagować na jego wypowiedzi, dlatego w nauce gramatyki oprócz wykonywania szablonowych ćwiczeń pisemnych warto też na bieżąco pracować nad płynnością komunikacji.

Jeżeli język obcy jest Twoim narzędziem pracy i wpływa na Twój wizerunek biznesowy, kurs gramatyczny i nabyta na nim językowa pewność siebie pomogą Ci zbudować wiarygodność w oczach partnerów i współpracowników. Kursy gramatyczne to także świetny pomysł, jeśli planujesz w przyszłości zdobycie certyfikatu poświadczającego poziom zaawansowania, ponieważ większość egaminów językowych testuje właśnie poprawność gramatyczną. Bez względu na zasób słownictwa, w pełni poprawne posługiwanie się językiem obcym możliwe jest wyłącznie dzięki świadomym wyborom form i struktur, dlatego zapraszamy na kursy gramatyczne osoby na wszystkich poziomach zaawansowania.